Realizowane projekty

SIB2BES

W toku transformacji cyfrowej stale modernizujemy narzędzia i procesy, aby dorównać szybkości zachodzących na rynku zmian. System Informacji Biznesowej EL-SIGMA pozwala na kompleksową współpracę, w szczególności w obszarze handlowym, finansowym oraz organizacyjnym.

SIMES

Pierwszy oraz jeden z kluczowych elementów integracji informatycznej w ramach projektu niezbędnej komunikacji. System Informacji Magazynowej EL-SIGMA pozwala na integrację i rozeznanie w ramach zasobów kluczowych w działalności handlowej.

Wspólny Rozwój

Liczebność organizacyjna jest możliwa dzięki dobrze zaplanowanym i skutecznie realizowanym procedurom akcesji, a następnie skutecznemu wdrożeniu nowych podmiotów członkowskich do naszej struktury i sposobów działalności.

Sukcesor

Jesteśmy przygotowani do integracji kapitałowej na potrzeby wewnętrzne, jak i posiadamy gotowe procedury działania w zakresie zakupu przedsiębiorstw zewnętrznych.

EL-SIGMA Expo

Cykliczne i wyjątkowe spotkania branżowe właścicieli i menedżerów najwyższych szczebli w naszej organizacji oraz najważniejszych Partnerów biznesowych w połączeniu z prezentacjami nowości produktowych.

EL-SIGMA Airlines

Najpopularniejszy z corocznych konkursów sprzedażowych, aktywizujących największą grupę naszych Klientów. W ramach projektu organizowane są oryginalne i doskonale zorganizowane spotkania wyjazdowe wszystkich nagrodzonych w towarzystwie aktywnych Partnerów biznesowych.

Akademia Profesjonalnej Sprzedaży i Zarządzania

Zamknięte intensywne aktywności szkoleniowe dla zespołów sprzedażowych i menedżerów wszystkich szczebli, w ramach których wspierane są kluczowe obszary biegłości zawodowej, wiedza produktowa oraz kompetencje miękkie.

EL-SIGMA Active

Inicjatywy wspierające aktywizację zawodową i integracyjną, głównie w postaci wyjazdów studyjnych, w ramach których podnoszone są kompetencje merytoryczne oraz prowadzone działania motywacyjne.

Korona28PL

Wyjątkowy projekt aktywizujący osoby związane z Grupą EL-SIGMA oraz ich rodziny do osiągania krótko- i długoterminowego celu, jakim jest odbywanie kolejnych podróży, a w efekcie zdobycie Korony Gór Polskich. Wyjątkowa szansa na integrację z osobami z rozmaitych punktów sprzedaży, jak i promocja walorów turystycznych naszego kraju.
Zobacz więcej 

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy