Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II

sieć-agregat produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach rozdzielczych, pełnią kluczową rolę umożliwiającą ręczne przełączanie źródeł zasilania w przypadku stanu awaryjnego głównej sieci zasilającej w budynku.

Ich główną funkcją jest umożliwienie przełączenia zasilania z tradycyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na alternatywne źródła energii elektrycznej, którymi mogą być np. agregaty prądotwórcze. Za pomocą tych przełączników, w przypadku awarii zewnętrznej sieci, możliwe jest zapewnienie redundancyjnego zasilania, co czyni je niezwykle istotnymi urządzeniami z punktu widzenia zapewnienia ciągłości zasilania np. w budynkach użyteczności publicznej, restauracjach, hotelach itp. Zastosowanie tego typu przełączników również ma kluczowe znaczenie w domach jednorodzinnych, gdzie istotne jest zapewnienie niezawodnego źródła zasilania dla urządzeń RTV i AGD.

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki źródła zasilania SSQ stanowią bezpieczne rozwiązanie umożliwiające szybkie przełączenie zasilania budynku z sieci na zasilanie z agregatu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić w każdej chwili, zwłaszcza podczas występowania niespodziewanych zjawisk atmosferycznych, takich jak burze z wyładowaniami piorunowymi, trąby powietrzne coraz częściej obserwowanych w Polsce oraz innych zdarzeń losowych, które mogą spowodować uszkodzenie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Montaż trójpołożeniowych przełączników zasilania SSQ produkcji ETI Polam odbywa się w rozdzielnicy elektrycznej nn na szynie TH-35, gdzie zajmują one szerokość od 1 do 8 modułów, zależnie od ich typu i przeznaczenia.

Istnieją dwie rodziny konstrukcyjne przełączników produkowanych w firmie ETI Polam, są to przełączniki:

– od 25 A do 40 A w wykonaniu 1P, 2P, 3P i 4P, gdzie szerokość jednego bieguna wynosi 18 mm (1 moduł)

– od 63 A do 125 A w wykonaniu 1P, 2P, 3P i 4P, gdzie szerokość jednego bieguna wynosi 36 mm (2 moduły)

Sposób przyłączenia przewodów zasilających i odbiorczych w przełącznikach SSQ zależy od wybranego typu i jest zawsze odpowiednio opisany na schemacie umieszczonym na przełączniku wraz z zalecanymi przekrojami przewodów. Istotne jest, że konstrukcja takiego przełącznika zawsze jest trójpozycyjna. Na schemacie widnieją odpowiednie oznaczenia dla każdej pozycji położenia styków przełącznika: I (pierwsze źródło zasilania) – 0 (przerwa izolacyjna) – II (drugie źródło zasilania), a przełączanie odbywa się za pomocą ręcznej dźwigni.

Oferta przełączników produkcji ETI Polam jest dość szeroka, co umożliwia łatwe dobranie odpowiedniego typu przełącznika do zaprojektowanej instalacji elektrycznej w danym budynku. Pozwala to na skuteczne spełnienie potrzeb wszystkich klientów.

Dzięki swojej uniwersalności trójpołożeniowe przełączniki zasilania SSQ produkcji ETI Polam są niezawodnym i wszechstronnym rozwiązaniem, które można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz wymagań zawartych w projekcie instalacji elektrycznej danego budynku. Ich obecność znacznie zwiększa niezawodność i elastyczność systemu zasilania, co ma kluczowe znaczenie w przypadku braku zasilania z głównej sieci zasilającej i umożliwia szybkie przełączenie zasilania na alternatywne źródło energii elektrycznej.

Autor: dr Michał Szulborski

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy